Terminarz

KOMUNIKAT!!!

Zakończyła się rejestracja i przesyłanie prac konkursowych. Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy wzięli w nim udział.

  • 11.03.2013 – 15.04.2013 – rejestracja i przesyłanie prac konkursowych
  • 24.04.2013 – ostateczny termin dosłania oryginałów Kart Rejestracji
  • 29.04.2013 – ogłoszenie listy Laureatów oraz utworzenie galerii prac
  • 15.05.2013 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród